Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhiều ý kiến tâm huyết tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

BDT - 01:23, 09/07/2024

Tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức chiều 8/7, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian tới. Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi ý kiến một số đại biểu.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh: Thực hiện công tác dân tộc cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao công tác phối hợp giữa UBDT và Ban Dân vận Trung ương. Thời gian qua, UBDT và Ban Dân vận đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo góp phần làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cho công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác quản lý nhà nước về thực thi chính sách để chăm lo cho đồng bào DTTS.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết, vừa qua Chính phủ đã trình lên Quốc hội có những điều chỉnh nhất định về mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025 (Chương trình MTQG DTTS). Tuy nhiên, Phó trưởng Ban Dân vận Triệu Tài Vinh cho rằng mặc dù thay đổi nhưng để đáp ứng được kỳ vọng của người dân còn rất nhiều khó khăn.

Theo đó, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đề nghị UBDT cũng như các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; đồng thời, quan tâm hơn nữa tới các vấn đề bảo tồn văn hóa, đặc biệt là các lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS, tín ngưỡng truyền thống; việc xác định thành phần tộc danh…

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh mong muốn rằng UBDT, UBND các tỉnh, thành phố, Ban Dân tộc các địa phương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện các chính sách cho đồng bào DTTS đạt hiệu quả cao nhất.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, hải đảo

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đặt ra yêu cầu mới, toàn diện, nặng nề, phức tạp, khó dự báo. Tình hình vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, di dịch cư tự do, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và gia tăng.

Theo đó, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đề nghị UBDT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách toàn diện, có chiều sâu đối với đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Trong đó, tập trung các vấn đề lớn của Chương trình MTQG DTTS như: Đầu tư cơ sở hạ tầng; trồng và bảo vệ rừng; bố trí, sắp xếp ổn định, quy hoạch dân cư; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nghiên cứu điều chỉnh, sổ sung tiêu chuẩn, tiêu chí vùng đặc biệt khó khăn phù hợp với tình hình thực tế của các vùng miền, từng khu vực.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cũng đề nghị UBDT phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong tham mưu, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc như: Di dịch cư tự phát; kết hôn không giá thú hai bên biên giới; đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan; phòng chống tệ nạn; vấn đề việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS, biên giới, hải đảo.

Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đồng bào khu vực biên giới thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tổ chức hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua ở các địa phương.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển khai đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham mưu, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ là người DTTS ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở để phát huy vai trò của Người có uy tín vùng đồng bào DTTS và miền núi; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân cho biết, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện đồng bộ các chính sách đối với đồng bào DTTS. Cùng với chính sách của Trung ương, tỉnh Cà Mau cũng thực hiện nhiều chính sách đặc thù về y tế, giáo dục… đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân cũng thông tin thêm về việc triển khai Đại hội Đại biểu DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024 của tỉnh Cà Mau. Theo đó, đến nay, Cà Mau đã thực hiện xong Đại hội Đại biểu DTTS cấp huyện, dự kiến Đại hội cấp tỉnh sẽ được thực hiện trong tháng 8. Tuy nhiên, qua Đại hội, tỉnh Cà Mau nhận thấy cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS.

Đồng thời, ông Nguyễn Minh Luân cũng cho biết, thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau cũng đã có rất nhiều đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế ở địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị cần phải quan tâm tới chính sách hỗ trợ để Người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong cộng đồng. 

Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị
Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG DTTS

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động, quyết liệt trong công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo ông Võ Phiên, việc triển khai Chương trình MTQG DTTS của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn gặp một số khó khăn liên quan đến công tác đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo nghề, bồi dưỡng tiếng DTTS, việc huy động vốn ngoài ngân sách thực hiện Chương trình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong rằng, trong thời gian tới, sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS của Chính phủ sẽ cơ bản giải quyết được những khó khăn còn tồn tại của địa phương.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ, UBDT cùng các bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG DTTS trong thời gian tới.

Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận
Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS góp phần giúp các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình

Phát biểu tại Hội nghị, bà Pi Năng Thị Thủy cho biết, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tham mưu cho UBDT tỉnh Ninh Thuận triển khai các Chương trình MTQG. Nhờ đó, công tác giải ngân vốn cơ bản đạt mục tiêu tỉnh Ninh Thuận đề ra.

Tuy nhiên, bà Pi Năng Thị Thủy cho biết, việc triển khai Chương trình MTQG DTTS của tỉnh Ninh Thuận vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Thực hiện Chương trình MTQG DTTS, tỉnh Ninh Thuận được bố trí thí điểm xây dựng 2 nhà hỏa táng điện phục vụ đồng bào DTTS. Qua quá trình khảo sát đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc về các công nghệ sử dụng cho nhà hỏa táng có sự thay đổi. Theo đó, bà Pi Năng Thị Thủy mong muốn trong quá trình sửa đổi Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ sắp tới, những khó khăn của tỉnh Ninh Thuận sẽ được kịp thời đưa vào để địa phương có thể triển khai đồng bộ hơn các nội dung của Chương trình.

Bà Pi Năng Thị Thủy cho biết thêm, hiện nay, còn nhiều thôn có tỷ lệ đồng bào DTTS sinh sống cao nhưng không nằm trong xã vùng đồng bào DTTS, khiến cho các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xem xét, đầu tư các chương trình, chính sách. Theo đó, bà Pi Năng Thị Thủy đề nghị UBDT tiếp tục nghiên cứu công nhận các thôn này, để các địa phương có điều kiện đầu tư, thực hiện các chương trình, chính sách.

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất, nhà lý luận vĩ đại, là đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 4 giờ trước
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 4 giờ trước
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 4 giờ trước
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.
Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Từ bên kia bán cầu, các chuyên gia ở Mỹ Latinh đã bày tỏ lòng tiếc thương, nêu bật vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và phát triển đất nước cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Giáo dục - Huy Toán - 9 giờ trước
“Hôm nay, con vừa nhận được kết quả tốt từ Kỳ thi tốt nghiêp THPT, vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, con mừng muốn khóc”. Đó là tâm sự xúc động của Hậu Thúy Hằng, cô học trò người Tày xuất sắc của lớp 12A, Trường THCS – THPT Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Chiều ngày 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.
Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời sự - Hà Anh - 9 giờ trước
Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các DTTS trên cả nước. Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt ấy chính là tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Thời sự - BDT - 20:35, 20/07/2024
Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.