Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Thanh Huyền - Bích Ngọc - 16:07, 17/04/2024

Thảo luận về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình và đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, rà soát danh mục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Tại Phiên họp này, các đại biểu nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719; nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo thẩm tra về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719.

Qua thảo luận nội dung này, các ý kiến cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719 để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình. Các ý kiến đánh giá cao Hồ sơ của Chính phủ trình cũng như Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc về nội dung này được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đảm bảo theo quy định.

Về điều chỉnh đối tượng của Chương trình, theo Báo cáo của Chính phủ, trong thực tiễn thực hiện Chương trình, một số đơn vị sự nghiệp công lập, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS hoặc một số trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã là vùng đồng bào DTTS có vai trò quan trọng và trực tiếp tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, một số đơn vị này không nằm trong vùng đồng bào DTTS, địa bàn được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, dẫn đến khó khăn trong việc lập, thẩm định kế hoạch, bố trí vốn, thanh quyết toán.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Để đảm bảo thực hiện Chương trình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc bổ sung các đối tượng như đề xuất của Chính phủ gồm một số đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc, các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS, một số trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã vùng đồng bào DTTS là cần thiết. Và đối tượng đầu tư của Chương trình được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư của Chương trình, do đó việc bổ sung đối tượng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Vì vậy, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị sửa đổi theo hướng bổ sung các đối tượng vào Chương trình và giao cho Chính phủ quy định đối tượng cụ thể, đảm bảo không làm thay đổi tổng mức đầu tư của Chương trình, các nguyên tắc, hiệu quả đầu tư và mục tiêu của Chương trình cũng như cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Hồ sơ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cơ bản đảm bảo điều kiện theo quy định. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao Thường trực Hội đồng dân tộc cũng như các Ủy ban của Quốc hội đã tham gia ý kiến hoàn thiện Báo cáo thẩm tra có chất lượng, chỉ ra nhiều nội dung cụ thể, góp ý hết sức chi tiết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết xem xét, quyết định một số nội dung của chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719 để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân một số Dự án, Tiểu dự án trong Chương trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt Tờ trình về việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Nhấn mạnh đây là nội dung sẽ tác động lớn đến sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra cần tập trung làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, rà soát danh mục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư và phụ lục vốn đầu tư; bổ sung đánh giá, làm rõ tính khả thi của việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình cũng như việc triển khai thực hiện một số Dự án của Chương trình để giải quyết vấn đề cấp bách, bức xúc cho đồng bào DTTS như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất...bảo đảm cơ sở xem xét mức độ ưu tiên đầu tư Chương trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị trình Quốc hội xem xét đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp. Nội dung là giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh danh mục đầu tư nằm ngoài địa bàn thực hiện quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 đảm bảo các nguyên tắc, hiệu quả đầu tư, mục tiêu của Chương trình MTQG 1719. Đồng thời khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.


Tin nổi bật trang chủ
Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen

Quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen

Bạn của nhà nông - Như Ý - 2 giờ trước
Muồng đen loại cây gỗ quí, có giá trị kinh tế cao thường được dùng làm cây bóng mát và cây cảnh có nhiều giá trị thẩm mỹ, cải tạo môi trường, thích hợp để trồng trong các khu đô thị, vườn hoa. Để trồng cây muồng đen mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo quy trình kỹ thuật trồng cây muồng đen sau đây.
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thời sự - Hoàng Quý - 2 giờ trước
Sáng 30/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa 2 tỉnh Quảng Ninh – Bình Phước

Trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa 2 tỉnh Quảng Ninh – Bình Phước

Trang địa phương - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Ngày 30/5, tại Tp. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Vải thiều Lục Ngạn mất mùa chưa từng có

Vải thiều Lục Ngạn mất mùa chưa từng có

Kinh tế - Minh Thu - 2 giờ trước
Thời điểm này mọi năm, các tuyến đường khu vực thu mua vải thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang luôn trong tình trạng ùn tắc do lượng xe thu mua vải quá đông. Nhưng năm nay, cảnh tượng ùn tắc do mua bán vải không xảy ra do cây vải mất mùa, sản lượng vải không nhiều.
Đàn châu chấu hàng vạn con xuất hiện ở Lạng Sơn phá hoại cây trồng

Đàn châu chấu hàng vạn con xuất hiện ở Lạng Sơn phá hoại cây trồng

Tin tức - Minh Nhật (t/h) - 2 giờ trước
Khoảng 2 ngày gần đây, trên địa bàn xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng với mật độ cao. Chúng bu vào các loại cây, phá hoại mùa màng.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Kinh tế - Minh Nhật - 2 giờ trước
Gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam đã tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024.
Chế độ dinh dưỡng cho người bị tan máu bẩm sinh

Chế độ dinh dưỡng cho người bị tan máu bẩm sinh

Sức khỏe - Như Ý - 2 giờ trước
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Việc phát hiện sớm và chữa trị kịp thời cũng như xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với những thực phẩm nên ăn và không nên ăn là điều cần thiết để cải thiện tình trạng bệnh. Sau đây là chế độ dinh dưỡng cho người bị tan máu bẩm sinh mời các bạn tham khảo.
Hà Nội: Lại cháy nhà ở kết hợp cho thuê trọ, 9 người được cứu thoát an toàn

Hà Nội: Lại cháy nhà ở kết hợp cho thuê trọ, 9 người được cứu thoát an toàn

Xã hội - Minh Nhật - 2 giờ trước
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cùng người dân đã đưa được 5 người thoát nạn ra khỏi đám cháy tại Phú Lương, Hà Đông. Ngoài ra, 4 người khác tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà xóm.
Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị

Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị

Du lịch - Minh Nhật - 2 giờ trước
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An” được tổ chức quy mô cấp tỉnh, từ ngày 01-08/6 tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh

Pháp luật - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Sau loạt bài phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và ngang nhiên san đồi, lấp ruộng tại xã Đăk Pxi, ngày 29/5, Huyện ủy Đăk Hà đã có Công văn số 1991 “về việc kiểm tra, xác minh thông tin Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh”.