Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đại hội Chi bộ Thanh tra Ủy ban nhiệm kỳ 2022 - 2025

Việt Cường - 11:00, 28/08/2022

Ngày 27/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Thanh tra Ủy ban đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Y Thông - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và tập thể các đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Thanh tra Ủy ban (TTUB) luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ. Xây dựng Chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được TTUB làm tốt vai trò thường trực và tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ban cán sự Đảng cơ quan chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật. Đã tiến hành 7 cuộc thanh, kiểm tra tại các vụ, đơn vị thuộc UBDT về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nội dung về thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành 16 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Qua các cuộc thanh tra, đã góp phần đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng DTTS và miền núi. Đồng thời, phát hiện thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị; có nhiều kiến nghị xử lý về hành chính và kinh tế, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách.

Các đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Để góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, trình bày một số tham luận, góp phần nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, như: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của TTUB; tăng cường phối hợp công tác thanh tra với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phạm UBDT; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra...

Đồng chí Y Thông - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Thanh tra Ủy ban khóa 2022 - 2025
Đồng chí Y Thông - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Thanh tra Ủy ban khóa 2022 - 2025

Với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, Sáng tạo và Phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ TTUB đề ra phương hướng: Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban, đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, Chi bộ TTUB đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức đảng, tập thể vụ và các đoàn thể vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thanh tra bảo đảm đúng quy trình, quy định; phương pháp làm việc ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu; các kết luận đã góp phần chấn chỉnh các sai xót, chỉ ra các hạn chế, khuyến nghị các nội dung thiết thực, cụ thể.

Tập thể đảng viên Chi bộ Thanh tra Ủy ban
Tập thể đảng viên Chi bộ Thanh tra Ủy ban

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Lò Quang Tú ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả và thành tích Chi bộ TTUB đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ TTUB cần Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt cấp ủy, Chi bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc năm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận cho đảng viên. Coi trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế dân chủ ở đơn vị. Chú trọng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ TTUB nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Võ Văn Bảy - Chánh Thanh tra tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ TTUB nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Thời sự - PV - 21:05, 27/03/2023
Chiều 27/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc) Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Tin trong ngày - 27/3/2023

Tin trong ngày - 27/3/2023

Media - BDT - 20:32, 27/03/2023
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật; Đề xuất chỉ còn 6 chức danh quy định công chức cấp xã; tăng cường răn đe và xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng và lưu giữ vật liệu nổ trái phép; cùng các tin tức thời sự khác.
Những lợi ích của việc tập thể dục mỗi ngày

Những lợi ích của việc tập thể dục mỗi ngày

Xã hội - Ngân Nhi - 19:46, 27/03/2023
Tập thể dục mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần bởi đó là biện pháp hiệu quả giúp chúng ta rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp lấy lại tinh thần và năng lượng tích cực. Tập thể dục cũng giúp đốt cháy mỡ thừa, kiểm soát cân nặng, cho cơ thể ngày càng đẹp hơn và tự tin hơn.
Quy định người sử dụng lao động được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất

Quy định người sử dụng lao động được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất

Xã hội - Gia Hưng - 19:03, 27/03/2023
Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ BHXH, đóng, hưởng BHXH bắt buộc.
Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS

Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS

Giáo dục dân tộc - Thành Nhân - 18:52, 27/03/2023
Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có kiến nghị với Đoàn cần có chính sách hỗ trợ giá sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cận nghèo, vùng DTTS.
Ngày hội hoa Sơn Tra mở ra cơ hội phát triển vùng

Ngày hội hoa Sơn Tra mở ra cơ hội phát triển vùng

Ngày hội hoa Sơn Tra được UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La và UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái phối hợp, tổ chức tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La vừa qua nhằm quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương, thu hút hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế tới trải nghiệm. Ngày hội khép lại đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho người dân trong vùng.
Nghệ An gặp mặt, tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022

Nghệ An gặp mặt, tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022

Người có uy tín - T.Hải - 18:35, 27/03/2023
Chiều 27/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Văn Sơn; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 250 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS của tỉnh.
Cục Hàng không Việt Nam: Kỷ luật người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cục Hàng không Việt Nam: Kỷ luật người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Pháp luật - PV - 18:15, 27/03/2023
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 1480/CT-CHK về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không.
Phẫu thuật khớp háng miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Phẫu thuật khớp háng miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Sức khỏe - PV - 17:48, 27/03/2023
Từ ngày 25 - 31/3, Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 phối hợp tổ chức Operation Walk Chicago (OWC - Hoa Kỳ) tiến hành đợt phẫu thuật miễn phí thay khớp háng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ninh Thuận: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Nho và Vang

Ninh Thuận: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Nho và Vang

Sản phẩm - Thị trường - T.Nhân - 17:45, 27/03/2023
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”.
Đa dạng phương thức tuyển sinh, trò vùng khó lo hẹp cửa vào đại học

Đa dạng phương thức tuyển sinh, trò vùng khó lo hẹp cửa vào đại học

Giáo dục - PV - 17:35, 27/03/2023
Trong khi nhiều trường đại học, nhất là các trường tốp đầu, đang có xu hướng giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp thì đây lại là phương thức xét tuyển chính của học trò vùng khó.