Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trà Vinh: Những Người có uy tín “ba trong một” ở chùa Khmer huyện Càng Long

Như Tâm - 06:24, 09/12/2023

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, trong đó có 4 vị sư trụ trì..., đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc thực hiện tuyên tuyền vận động sư sãi, đồng bào phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS. Đặc biệt những năm gần đây, những Người có uy tín đang tích cực tham gia vận động Nhân dân cùng với chính quyền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Sau khi Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Càng Long ( Trà Vinh) thống nhất nội dung tuyên truyền , đưa dịch sang chữ Khmer và in ra để phát cho đại biểu
Sau khi Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Càng Long ( Trà Vinh) thống nhất nội dung tuyên truyền , đưa dịch sang chữ Khmer và in ra để phát cho đại biểu

 Người uy tín “ba trong một” chung tay xây dựng phum sóc

Càng Long là huyện phía Bắc của tỉnh Trà Vinh, cách thành phố Trà Vinh 21 km. Càng Long được xem là cửa ngõ giao lưu kinh tế – văn hóa - xã hội của Trà Vinh với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bào dân tộc Khmer 10.386 người, chiếm gần 7%, sinh sống chủ yếu trên địa bàn 3 xã: Bình Phú, Phương Thạnh và Huyền Hội. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc còn 4,19%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 11,55%. 

Trên địa bàn huyện Càng Long có 4 chùa Khmer và cả 4 vị sư trụ trì đều là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đây là một lợi thế trong công tác tuyên truyền đối với đồng bào Khmer khi các vị có nhiều lợi thế. (ba trong một: vừa nhà sư, vừa trụ trì chùa Khmer và là Người có uy tín).

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn, là cơ hội để vùng đồng bào DTTS huyện Càng Long được thụ hưởng các nguồn lực, từ các dự án để đồng bào DTTS có cơ hội phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn, cần có sự đồng thuận của người dân nơi đây. 

Nắm bắt được tình hình, các vị sư trụ trì chùa Khmer họp trao đổi trong Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước ((ĐKSSYN) huyện, quyết tâm cùng với chính quyền địa phương và các vị Người có uy tín trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho đồng bào phật tử.

Các vị người có uy tín luôn đi đầu trong mọi phong thi đua và
Các vị Người có uy tín luôn đi đầu trong mọi phong thi đua và bảo tồn văn hóa truyền thốn

Thượng tọa Thạch Thường, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) huyện Càng Long cho biết, chúng tôi mang tài liệu đi tập huấn từ Ban Dân tộc tỉnh cho Người có uy tín sửa lại cho ngắn gọn và in bằng tiếng Khmer, phát cho phật tử nhân dịp rằm hay lễ hội truyền thống, động viên mọi người phải đọc và thực hiện như kinh phật .

 “Qua tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức trong chư tăng, phật tử được nâng lên, càng yên tâm tu học và hành đạo, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở phum sóc”, Thượng toạ chia sẻ.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, Hội ĐKSSYN huyện Càng Long đã thực hiện đã vận động chư tăng và Ban quản trị chùa tham gia học quy chế chùa, trụ trì, báo cáo viên do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức; tham dự hội nghị phổ biến pháp luật cho các vị Người có uy tín trong huyện. 

Kết quả đã tổ chức thuyết giảng và tuyên truyền 720 cuộc, có 39.760 lượt chư tăng và phật tử tham dự. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của đội ngũ Người có uy tín luôn phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở địa phương làm tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào như, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thượng tọa Thạch Thanh Huyền trụ trì chùa Phương Thạnh( Pisay) trao quà cho gia đình phật tử khó khăn trên địa bàn huyện Càng Long ( Trà Vinh)
Thượng tọa Thạch Thanh Huyền trụ trì chùa Phương Thạnh( Pisay) trao quà cho gia đình phật tử khó khăn trên địa bàn huyện Càng Long ( Trà Vinh)

Từ sự đồng thuận trong Nhân dân từ sự đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín là chức sắc, tôn giáo... đã lan toả tình đoàn kết các dân tộc để xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện càng Long. Minh chứng cho hiệu quả trong công tác vận động của các vị, là đã có 100% xã khó khăn ở huyện Càng Long được công nhận nông thôn mới.

Đến hết năm 2022, huyện có 107/111 ấp nông thôn mới và 16 ấp nông thôn mới kiễu mẫu; có 13 xã đạt chẩn nông thôn mới và 5 xã nông thôn mới nâng cao; Năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao tiêu chí huyện Nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiễu mẫu, xây dựng 100% ấp đạt ấp nông thôn mới. 

Lớp học tiếng Khmer được mở thường xuyên tại các chùa dạy cho các tăng sinh và đồng bào Khmer tham gia học
Lớp học tiếng Khmer được mở thường xuyên tại các chùa dạy cho các tăng sinh và đồng bào Khmer tham gia học

“Điểm tựa” của phum sóc

Là một gương điển hình tiêu biểu ở Ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh (Càng Long), Thượng tọa Thạch Thanh Huyền trụ trì chùa Phương Thạnh (Pisay) được người dân yêu mến, tín nhiệm bởi những đóng góp của Thượng toạ trong phum sóc. Chúng tôi được vấn an Thượng toạ sau Lễ hội Ooc Om Bok của đồng bào Khmer. Với đôi chân trần, đầu không khăn nón, Thượng toạ cùng các thợ đang thi công trùng tu ngôi chùa Khmer được xếp hạng Di tích Quốc gia.

 Thượng tọa Thạch Thanh Huyền chia sẻ, dù mình làm cương vị nào, nhà tu hành hay chức sắc tôn giáo khi được đồng bào tín nhiệm bầu làm Người có uy tín, Sư luôn nêu cao tinh thần hướng dẫn các vị sư, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết giữa sư sãi, phật tử và Ban trị sự. Quan tâm chăm lo đời sống của các vị sư sãi, đồng bào phật tử; tạo điều kiện thuận lợi cho các vị sư được tu học, chấp hành tốt giáo lý điều lệ của nhà chùa và thực hiện đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Trong các phong trào thi đua yêu nước, thượng tọa Thạch Thanh Huyền luôn là người tiên phong, tranh thủ tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào tăng cường đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Trong năm 2021 – 2022, chùa đã mở lớp học ngữ văn Khmer và Pali được 9 lớp, có 168 tăng sinh và con em theo học; thường xuyên tuyên truyền giáo dục trong các vị chư tăng và đồng bào phật tử về việc học tập và làm theo tấp gương đạo đức của Bác, biết rèn luyện phẩm chất đạo đức, tốt đời đẹp đạo, làm người công dân tốt trong xã hội.

Ông Huỳnh Công Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Càng Long, ghi nhận, trên địa bàn huyện Càng Long có 04 chùa Nam tông Khmer, cả 4 vị trụ trì là đều được đồng bào tín nhiệm và được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận là Người có uy tín trong đồng bào Khmer. Các vị đã gánh vác được vai trò là cầu nối với ý Đảng với lòng dân. Ngoài Thượng toạ Thạch Huyền, còn có Thượng tọa Thạch Thường, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Càng Long, cũng là một trong những gương sáng trong việc kêu gọi đồng bào đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Nhất là trong công tác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và vận động đồng bào vùng dự án đồng thuận cao cùng chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình MTTQ 1719. 

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Tin nổi bật trang chủ
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Phóng sự - Tiêu Dao - 20:22, 01/03/2024
Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Thời sự - Thúy Hồng - 19:53, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới

Tin tức - Vũ Mừng - 19:31, 01/03/2024
Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới năm 2024 , Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và Bản đồ Việt Nam cho người dân xã biên giới Xín Mần, huyện Xín Mần.