Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Sơn Dương (Tuyên Quang): Đào tạo nghề gắn với chuyển giao KH-KT trong sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Sơn Dương (Tuyên Quang): Đào tạo nghề gắn với chuyển giao KH-KT trong sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Công tác Dân tộc - Việt Hà - 07:55, 09/12/2023
Thời gian qua, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Trong đó, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học – kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giúp thu nhập của người dân được cải thiện và nâng cao, tạo nền tảng để giảm nghèo bền vững.
Gia Lai không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống

Gia Lai không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống

Công tác Dân tộc - Ngọc Thu - 05:40, 09/12/2023
Nhờ sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, đến nay, Gia Lai không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống (HNCHT).
Chiêm Hoá (Tuyên Quang): Hơn 25 nghìn lượt người được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Chiêm Hoá (Tuyên Quang): Hơn 25 nghìn lượt người được tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Công tác Dân tộc - Cam Phúc - 12:19, 08/12/2023
Trong năm 2023, huyện Chiêm Hoá đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên Hội phụ nữ và Nhân dân về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, đã có 25.660 lượt người được tuyên truyền về ý nghĩa, hậu quả của tình trạng này.
Chiêm Hoá (Tuyên Quang): Người có uy tín góp phần quan trọng thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719

Chiêm Hoá (Tuyên Quang): Người có uy tín góp phần quan trọng thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Công Minh - 12:18, 08/12/2023
Thời gian qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện Chiêm Hoá đã gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Nhờ đó, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
An Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các DTTS gắn với phát triển du lịch

An Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các DTTS gắn với phát triển du lịch

Công tác Dân tộc - Vân Khánh - 12:05, 08/12/2023
Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo tại cơ sở...
Lan toả tinh thần vì cộng đồng từ những Người có uy tín ở Chiêm Hoá

Lan toả tinh thần vì cộng đồng từ những Người có uy tín ở Chiêm Hoá

Công tác Dân tộc - Khánh Sơn - 10:10, 08/12/2023
Theo số liệu thống kê, huyện Chiêm Hóa hiện có 259 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bằng uy tín của bản thân, họ đã và đang góp sức xây dựng những bản làng, thôn xóm ở Chiêm Hóa nói riêng, cùng cả nước nói chung ngày càng ấm no, giàu mạnh.
Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Công tác Dân tộc - Công Minh - 08:23, 08/12/2023
Bất bình đẳng giới vẫn đang gây trở ngại đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Để hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền, vận động đến người dân, nhằm nâng cao ý thức, dần dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.
Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Công tác Dân tộc - Đức Bình - 07:59, 08/12/2023
Sau 3 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau đã có những thay đổi đáng kể. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con dân tộc Khmer nơi đây dần được cải thiện và nâng cao rõ rệt.
Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Công tác Dân tộc - Đức Trí - 07:52, 08/12/2023
Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có thể nói là một giải pháp hữu hiệu để ngành văn hóa và các địa phương tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của đồng bào DTTS trong giai đoạn mới một cách hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời triển khai các nội dung của Dự án và đạt những kết quả tích cực bước đầu. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại xoay quanh vấn đề này.
Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Công tác Dân tộc - Mai Hương - Việt Hà - 07:39, 08/12/2023
Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) xác định việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số, sẽ là giải pháp tích cực trong việc giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều. Từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách (Bài 4)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách (Bài 4)

Công tác Dân tộc - Sỹ Hào - 07:01, 08/12/2023
Với việc xem xét, thông qua 2 nghị quyết riêng về lĩnh vực dân tộc trong một nhiệm kỳ, Quốc hội Khóa XIV đã cụ thể hóa Khoản 5, Điều 70, Hiến pháp năm 2013: “Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước”. Việc Quốc hội quyết định chính sách dân tộc cũng đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong thực hiện chính sách dân tộc, nhất là giải được bài toán “chính sách chờ vốn” kéo dài trong những năm qua.
Hiệu quả chính sách dân tộc ở Thuận Châu

Hiệu quả chính sách dân tộc ở Thuận Châu

Công tác Dân tộc - Đức Bình - 06:52, 08/12/2023
Thuận Châu là 1 trong 2 huyện nghèo của tỉnh Sơn La. Những năm qua, địa phương đã đặc biệt chú trọng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) để tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào DTTS vươn lên.
Người có uy tín rất… uy tín ở bản Huồi Cọ

Người có uy tín rất… uy tín ở bản Huồi Cọ

Công tác Dân tộc - An Yên - 06:38, 08/12/2023
Không còn một Huồi Cọ xa xôi, cách trở với cảnh không đường, không điện… như hôm nào. Huồi Cọ giờ đã khoác lên mình tấm áo mới với những con đường nội bản sạch sẽ, con trẻ tíu tít đến trường, dân bản hăng say lao động, an ninh trật tự được giữ vững… Bản giáp biên của đồng bào Mông ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An này, đang đổi thay từng ngày, có sự đóng góp không nhỏ của những Người có uy tín như ông Và Chắn Dờ.
Người có uy tín ở bản Văng Môn với trăn trở bảo tồn văn hóa Ơ Đu

Người có uy tín ở bản Văng Môn với trăn trở bảo tồn văn hóa Ơ Đu

Công tác Dân tộc - An Yên - 06:16, 08/12/2023
Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, nuôi dạy con cái học hành đến nơi đến chốn, ông còn đau đáu với việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Sự tâm huyết, trăn trở ấy của ông đã truyền lửa đam mê để thế hệ trẻ của bản làng yêu hơn văn hóa dân tộc mình. Ông chính là Lo Văn Cường - Người có uy tín bản Văng Môn (xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).
Rà soát công tác chuẩn bị cho Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín toàn quốc năm 2023

Rà soát công tác chuẩn bị cho Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín toàn quốc năm 2023

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 06:12, 08/12/2023
Để chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023, chiều 7/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Tổ chức Chương trình đã tiến hành cuộc họp để rà soát, đánh giá toàn bộ công tác chuẩn bị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đồng chủ trì cuộc họp.
Sóc Trăng: Bảo hiểm y tế chia sẻ gánh nặng tài chính cho đồng bào DTTS khi ốm đau

Sóc Trăng: Bảo hiểm y tế chia sẻ gánh nặng tài chính cho đồng bào DTTS khi ốm đau

Công tác Dân tộc - N. Tâm - 06:06, 08/12/2023
Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 35,76%), trong đó nhiều nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian qua, Sóc Trăng tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc, trong đó chú trọng chính sách an sinh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân bằng BHYT, qua đó, giúp đồng bào DTTS không còn lo lắng khi bị bệnh vì đã có tấm thẻ BHYT để đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Kon Tum: Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ đồng bào DTTS thoát nghèo

Kon Tum: Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ đồng bào DTTS thoát nghèo

Công tác Dân tộc - Vĩnh Sơn - 05:50, 08/12/2023
Nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo nhanh và bền vững, hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai nhiều đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Trọng tâm của đề án không chỉ hướng đến huy động nguồn lực lồng ghép các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng mà còn khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) duy trì và mở rộng liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS.
Diện mạo mới ở vùng cao Đồng Lâm: Đường lớn đã mở ... (Bài 2)

Diện mạo mới ở vùng cao Đồng Lâm: Đường lớn đã mở ... (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 05:42, 08/12/2023
Từ trung tâm thành phố Hạ Long, trên con đường rộng và thẳng tắp đưa chúng tôi đến với xã vùng cao Đồng Lâm, nơi có tới 98% dân số là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Đây là kết quả từ chủ trương đúng và trúng sau khi Đồng Lâm- một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoành Bồ (cũ) sát nhập vào TP. Hạ Long được thành phố đầu tư thúc đẩy phát triển. Hôm nay, Đồng Lâm đã có diện mạo mới...
Nghệ An: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS

Nghệ An: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - An Yên - 05:24, 08/12/2023
Những năm qua, Nghệ An đã có nhiều chủ trương, chính sách và nỗ lực của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ phụ nữ vùng DTTS trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của phụ nữ. Trong đó, với mục tiêu quyết tâm cao nhất là xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên.
Quảng Ngãi: Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 năm 2024

Quảng Ngãi: Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 năm 2024

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 14:47, 07/12/2023
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi Tờ trình số 194/TTr-UBND đến HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.