Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Báo Dân tộc & Phát triển và các kênh tin RSS Feeds

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Danh mục tin RSS mà Báo Dân tộc & Phát triển cung cấp:

Báo Dân tộc & Phát triển hiện tại cung cấp các nguồn kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Bạn chỉ việc copy và dán các địa chỉ URL này vào những trang web hoặc phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds hoặc kéo thả biểu tượng RSS dưới đây vào các phần mềm hỗ trợ RSS là được.

Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator, News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS;

Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs);

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí. Các chương trình phổ biến gồm có : AmphetaDesk, NetNewsWire, và Radio Userland.

Các giới hạn sử dụng RSS:

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ baodantoc.vn

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "baodantoc.vn” Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của baodantoc.vn đi kèm trong mỗi nguồn tin.

Báo Dân tộc & Phát triển hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.