Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kon Tum: Nhân rộng mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”

Ngọc Chí - 09:59, 09/07/2024

Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Kon Tum có chiều hướng giảm. Có được kết quả này, một phần quan trọng là nhờ vào việc triển khai hiệu quả các mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Với hình thức sân khấu hóa, hoạt động tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Với hình thức sân khấu hóa, hoạt động tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Triển khai thực hiện “Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Kon Tum đã lựa chọn hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Plông, là Đăk Nên và Ngọc Tem, nơi có đông đồng bào Xơ Đăng sinh sống để xây dựng mô hình điểm về giảm thiểu TH&HNCHT, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh.

Theo đó, 22 tổ tư vấn tuyên truyền được thành lập tại 22 thôn của 2 xã, với nòng cốt là Bí thư Chi bộ, Người có uy tín, thôn trưởng và cán bộ đoàn thể. Các thành viên tổ tư vấn đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, phòng chống tảo hôn, giúp người dân ở hai xã Ngọc Tem và Đăk Nên cơ bản hiểu được tảo hôn là vi phạm pháp luật cũng như tác hại của TH&HNCHT đến sự phát triển của của xã hội và giảm dần tình trạng tảo hôn.

Với thành công từ 2 mô hình điểm và trên cơ sở nội dụng của Đề án, các cấp, ngành của huyện Kon Plông đã nhân rộng ra toàn huyện. Với sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nên tình trạng TH&HNCHT trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt. Năm 2016, toàn huyện có 39 cặp tảo hôn thì đến năm 2023 chỉ có 8 cặp tảo hôn.

Cán bộ xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Cán bộ xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Chị Y Brit ở thôn Vi Xây, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông chia sẻ: Cán bộ cũng tuyên truyền nhiều cho người dân, lấy vợ, lấy chồng sớm chưa đủ tuổi, thì ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế. HNCHT ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, con sinh ra không được khỏe mạnh. Hiện nay, trong thôn không còn xảy ra tình trạng đó nữa. Người dân cũng biết được tác hại của TH&HNCHT.

Ông A Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, cho biết: Tảo hôn hiện nay trên địa bàn xã giảm hơn so với các năm trước, nhờ công tác tuyên truyền nên cơ bản người dân cũng nắm được về tác hại của việc tảo hôn. Đặc biệt là, đối với các em học sinh ở tại các trường, điểm trường, xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, công chức tư pháp, trạm y tế xã xuống các thôn tuyên truyền, đối tượng là các em học sinh và lực lượng thanh niên.

Việc triển khai 10 Mô hình điểm “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát huy hiệu quả và tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhân rộng ra toàn tỉnh. UBND xã các xã, thị trấn đã đưa nội dung giảm thiểu tình trạng tình trạng TH&HNCHT vào quy ước, hương ước thôn, làng.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp đến các em trong độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi, học sinh các trường THCS, THPT, PTDT nội trú, cha mẹ các em thuộc độ tuổi vị thành niên; cung cấp thông tin thông qua tài liệu, sản phẩm truyền thông, với hình thức đa dạng, phong phú về nội dung như băng rôn, panô, áp phích, tờ gấp bằng tiếng Việt - Xơ Đăng; tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án.

Từ khi triển khai mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy giảm rõ rệt
Từ khi triển khai mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy giảm rõ rệt

Ông A Gin - Già làng, Người có uy tín thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy cho biết: Xã có hơn 90% dân số là người Xơ Đăng. Với đặc thù là nhiều bà con ở cùng thôn, làng là người trong dòng họ, lại thiếu hiểu biết về tác hại của việc TH&HNCHT, nên trước đây tình trạng kết hôn sớm và kết hôn cùng huyết thống vẫn xảy ra tại địa phương. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền, các đoàn thể nên giờ đây tình trạng này giảm hẳn.

Cùng với việc nhân rộng các mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT”, hiện nay tỉnh Kon Tum đang triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp thực hiện các nội dung thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 đến toàn thể cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện thông tin, tuyên truyền liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Cán bộ Trạm Y tế xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: Nhờ triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 9 và công tác tuyên truyền, sinh hoạt thường xuyên của các thành viên trong Câu lạc bộ của mô hình “Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT vùng đồng bào DTTS” trên địa bàn tỉnh, tình trạng TH&HNCHT đã giảm rõ rệt. Tính đến cuối năm 2023 tỷ lệ các cặp tảo hôn so với tổng số cặp kết hôn chiếm 3,2% giảm 10,07% so với năm 2021; giảm số cặp kết hôn cận huyết thống từ 5 cặp năm 2021 đến nay không có trường hợp nào. Người dân ngày càng được tích cực hưởng ứng nhiệt tình các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, hạn chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng TH&HNCHT, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS, tỉnh Kon Tum xác định, tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, đề án, các cuộc vận động như: Chỉ thị số 14, ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đề án giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT  vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025; Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; cuộc vận động xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu… 

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất, nhà lý luận vĩ đại, là đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 4 giờ trước
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 4 giờ trước
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 4 giờ trước
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.
Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Từ bên kia bán cầu, các chuyên gia ở Mỹ Latinh đã bày tỏ lòng tiếc thương, nêu bật vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và phát triển đất nước cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Giáo dục - Huy Toán - 9 giờ trước
“Hôm nay, con vừa nhận được kết quả tốt từ Kỳ thi tốt nghiêp THPT, vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, con mừng muốn khóc”. Đó là tâm sự xúc động của Hậu Thúy Hằng, cô học trò người Tày xuất sắc của lớp 12A, Trường THCS – THPT Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 9 giờ trước
Chiều ngày 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.
Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời sự - Hà Anh - 9 giờ trước
Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các DTTS trên cả nước. Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt ấy chính là tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Thời sự - BDT - 20:35, 20/07/2024
Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.