Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS”

Như Tâm - 06:31, 04/07/2024

“Kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS giúp cho tỉnh thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc một cách hoàn thiện nhất”. Đây là khẳng định của ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển sau Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng vừa diễn ra ngày 01/7 vừa qua.

(BÀI CHUYÊN ĐỀ) Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS”
Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Lễ ra quân ngày 01/7/2024

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về việc Sóc Trăng được chọn làm địa phương tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tại khu vực phía Nam?

Ông Lâm Hoàng Nghiệp: Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp. Dân số năm 2023 gần 1,2 triệu người, trong đó DTTS có 423.000 người, chiếm 35,4% dân số của toàn tỉnh (dân tộc Khmer là 30%, dân tộc Hoa là 5%, còn lại 25 dân tộc khác).

Tỉnh Sóc Trăng rất vinh dự được Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê chọn thị xã Vĩnh Châu làm điểm tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tại khu vực phía Nam. Thị xã Vĩnh Châu, địa phương được chọn tổ chức Lễ ra quân là địa phương có đông đồng bào DTTS nhất tỉnh, chiếm hơn 70% dân số.

Phóng viên: Từ lần điều tra thu, thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 đến nay, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu gì, thưa ông?

Ông Lâm Hoàng Nghiệp: Xuất phát từ đặc điểm là một tỉnh thuần nông, có đông đồng bào DTTS sinh sống nhất trong khu vực, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung đề ra nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; lồng ghép các chương trình, đề án, dự án với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các công trình, dự án đầu tư trọng điểm.

(BÀI CHUYÊN ĐỀ) Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS” 1
Tỉnh Sóc Trăng quyết tâm thực hiện điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra

Các chương trình, chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của tỉnh trên các lĩnh vực đã từng bước mang lại những lợi ích thiết thực; kết quả nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, với tổng số vốn đầu tư trong giai đoạn 2022 - 2024 là 1.030 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 5/2024 đạt 58% kế hoạch. Nguồn vốn hỗ trợ tập trung đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS...

Kết quả đạt được nêu trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer 3%/năm. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 8.526 hộ nghèo, tỷ lệ 2,54% (giảm 6.613 hộ so với năm 2022), trong đó hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm còn 3.937 hộ, tỷ lệ 3,86% (giảm 3.184 hộ so với năm 2022). 

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên đáng kể, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS so với bình quân chung của tỉnh. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS tiếp tục được giữ vững ổn định.

Trong thành tựu chung đó, có sự hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê trong việc tổ chức điều tra, thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Kết quả điều tra đã góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng DTTS của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê từ kết quả điều tra năm 2019.

Phóng viên: Để cuộc điều tra năm 2024 thành công, hoàn thành mục tiêu đề ra, ông có những chỉ đạo cụ thể gì cho các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh?

Ông Lâm Hoàng Nghiệp: Cuộc điều tra, thu thập thông tin năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thu thập thông tin toàn diện về dân số, phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; điều kiện sống; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng DTTS ... để biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc.

(BÀI CHUYÊN ĐỀ) Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS” 2
Tiến hành điều tra thu thập thông tin tại hộ Trần Sên, dân tộc Khmer, ở thị trấn Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Từ thông tin thu thập được của điều tra năm 2024, kết hợp với kết quả điều tra năm 2019 sẽ là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình triển khai các chương trình, dự án thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt hiệu quả thiết thực.

Để cuộc điều tra năm 2024 tổ chức thành công và hoàn thành đúng tiến độ đề ra, tôi đề nghị Ban Dân tộc, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành Thống kê tổ chức cuộc điều tra theo kế hoạch đề ra và đúng chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê tăng cường công tác tuyên truyền của cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024, nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc điều tra đến các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là người dân thuộc các địa bàn điều tra để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và Nhân dân, góp phần để cuộc điều tra đạt kết quả tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào các DTTS vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “Người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Tin nổi bật trang chủ
Xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS xứ Thanh

Xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS xứ Thanh

Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn. Đặc biệt, Tổng Bí thư luôn dành tình cảm chân thành, sâu sắc đối với đồng bào DTTS vùng cao nơi đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Thời sự - NHóm PV - 8 phút trước
Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào các DTTS vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “Người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 2 giờ trước
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 5 giờ trước
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 5 giờ trước
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 5 giờ trước
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Chuyên gia Mỹ Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Thời sự - PV - 10 giờ trước
Từ bên kia bán cầu, các chuyên gia ở Mỹ Latinh đã bày tỏ lòng tiếc thương, nêu bật vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và phát triển đất nước cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội.
Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Giáo dục - Huy Toán - 10 giờ trước
“Hôm nay, con vừa nhận được kết quả tốt từ Kỳ thi tốt nghiêp THPT, vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, con mừng muốn khóc”. Đó là tâm sự xúc động của Hậu Thúy Hằng, cô học trò người Tày xuất sắc của lớp 12A, Trường THCS – THPT Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 10 giờ trước
Chiều ngày 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.
Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời sự - Hà Anh - 10 giờ trước
Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các DTTS trên cả nước. Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt ấy chính là tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Đại sứ Hùng Ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và Nhân dân Trung Quốc

Thời sự - PV - 14 giờ trước
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất, nhà lý luận vĩ đại, là đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc.